Grandhaus Grupi juhtimissüsteem vastab rahvusvaheliselt tunnustatud kvaliteedijuhtimissüsteemi standardi ISO 9001, tagamaks teenuste teostamise nõuetele vastavust, kvaliteeti ja tähtaegadest kinnipidamist.

SKM_C25817060112330
SKM_C25817060112331