Millest sõltub teenuse hind?

Teenuse hinda kujundavad tegurid on: objekti asukoht, töömaht, ruumide suurus, teenuse ajakava ja erisoovid. Hinna kooskõlastame kliendiga vastavalt kliendi soovidele. Kindlasti palume päringut tehes meile edastada ka telefoninumber, et saaksime võtta Teiega ühendust , saadud  info täpsustamiseks ja vajadusel leppida kokku objekti ülevaatuse aeg.

Eripuhastustööd

Lisaks tavapärasele hoolduspuhastusele vajavad pinnad ka eripuhastustöid. Eripuhastusstöödeks on pindade põhjalikum puhastus ning vajadusel…

Details

Porivaipade rent

Porivaipade kasutamine võimaldab vähendada koristuskulusid, sest enamus mustusest satub siseruumidesse koos külastajatega.

Details

Välikoristus

Välisterritoorium annab kliendile kõige esimese mulje Teie ettevõttest. Seega on oluline, et muru oleks niidetud ja prügikastid tühjad.

Details